Δράση digi-lodge
Πληροφορίες Λογαριασμού Πληροφορίες Λογαριασμού
Όνομα Χρήστη:  
Κωδικός Πρόσβασης:  
Επαλήθευση Κωδικού:
Email:  
Επαλήθευση Email:  
Στοιχεία Χρήστη
Επώνυμο:
Όνομα:
Τηλέφωνο:  
Στοιχεία Τουριστικού Καταλύματος
Επωνυμία Καταλύματος:  
Νομός:    
Τύπος Τουριστικής Επιχείρησης:    
Αριθμός ΜΗ.Τ.Ε.:    
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία Επιχείρησης:  
Διακριτικός Τίτλος:  
Α.Φ.Μ.:  

Βεβαιωθείτε πως τα στοιχεία που καταχωρήσατε είναι ακριβή καθώς θα χρησιμοποιηθούν για την Πιστοποίηση σας από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
Οδηγίες
  • Τα πεδία με το εικονίδιο και την έντονη γραφή είναι υποχρεωτικά.
  • Ο Κωδικός Πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 6 λατινικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων 1 αριθμητικό (π.χ. 1,2,3) και 1 ειδικό (π.χ. !,@,#). Παραδείγματα:
    • abc!def   (δεν είναι αποδεκτό)
    • abc2!def (είναι αποδεκτό)
  • Η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα εισάγετε θα πρέπει να είναι έγκυρη καθώς σε αυτή θα αποσταλεί μήνυμα για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στο πληροφοριακό σύστημα της ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
Σφάλματα